Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Prawo administracyjne – nieruchomości

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej szeroko ujmowanego obrotu nieruchomościami. Zajmujemy się analizą nieruchomości pod względem prawnym i ekonomicznym, regulacją stanów prawnych, przygotowaniem i negocjowaniem umów, których przedmiotem są nieruchomości:
- wszelkiego rodzaju umowy przedwstępne zakupu lokali mieszkalnych lub użytkowych
- umowy nabycia lub sprzedaży nieruchomości
- umowy najmu, dzierżawy, ustanowienia użytkowania, służebności, hipoteki
- postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej
- postępowania o zniesienie współwłasności i rozliczenia z tym związane
- postępowania o zwrot nieruchomości o przywrócenie posiadania.

Najczęściej kancelaria bierze udział we własnym imieniu lub w imieniu inwestora w pozyskiwaniu nieruchomości poprzez zawarcie stosownej umowy, a następnie przygotowuje je do celów inwestycyjnych optymalizując ich stan prawny i faktyczny, żeby następnie dokonać ich odsprzedaży dla zainteresowanych budową inwestorów.

Zakresem działania kancelarii są również wszelkiego rodzaju postępowania administracyjne lub cywilne prowadzone w celu odzyskania nieruchomości utraconych po II wojnie światowej, ewentualnie wypłatą odszkodowania za utracone nieruchomości.

Obsługa w zakresie prawa administracyjnego niezależnie od nieruchomości obejmuje wszelkiego rodzaju postępowania prowadzone przed organami administracyjnymi, w zakresie zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności decyzji, postanowień, zarządzeń lub innych aktów administracyjnych np. uchwał organów samorządu gminy, powiatu województwa.

Prawnicy kancelarii w zależności od potrzeby zapewniają profesjonalne zastępstwo procesowe przed Sądami Administracyjnymi, a następnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.