Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Prawo budowlane i procesy inwestycyjne

Kancelaria prowadzi obsługę projektów inwestycyjnych począwszy od koncepcji, poprzez przygotowanie i realizację inwestycji, po jej rozliczenie.

Obsługa obejmuje w szczególności:
- pozyskanie nieruchomości,
- przygotowanie jej pod względem organizacyjnym dla procesu budowlanego,
- pozyskania odpowiednich dokumentów np. o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, lub innego rodzaju pozwoleń,
- pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokonywanie zgłoszeń itp.

Na każdym etapie obsługi inwestycyjnej kancelaria przygotowuje projekty umów w procesie inwestycyjnym, negocjuje warunki umów np. inwestora z właścicielem nieruchomości (z inwestorem zastępczym), inwestora z wykonawcą (generalnym wykonawcą, lub z podwykonawcami) prowadzi postępowania administracyjne, a także procesy cywilne w zależności od potrzeb klienta (o zapłatę, wykonanie umów, o odszkodowanie, o zapłatę kary umownej, wykonanie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji).

Prawnicy kancelarii w razie potrzeby zapewniają profesjonalne zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi lub Sądami administracyjnymi, w zależności od rodzaju roszczenia, które powstaje w związku procesem inwestycyjnym lub w jego toku.