Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad dla konsumentów lub przedsiębiorców, a w tym podmiotów korporacyjnych, przygotowywaniem umów, ich negocjowaniem oraz postępowaniami procesowymi.

W zakresie obsługi znajduje się przygotowanie lub negocjacje umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, darowizny, spedycji, przewozu, poręczenia, pożyczki, ubezpieczenia, renty, dożywocia, agencyjne itd.

Najczęściej toczące się postepowania sądowe dotyczą:
- roszczeń o zapłatę, o wykonanie umów,
- o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa,
- o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia,
- o zasiedzenie, o ustanowienie służebności,
- o wydanie rzeczy lub o przywrócenie posiadania,
- o zniesienia współwłasności i rozliczenia z tym związane,
- postępowania spadkowego, a w tym o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zniesienie współwłasności, o zapłatę zachowku, o wydziedziczenie.

W zakresie czynności kancelarii mieści się również:
- umowy deweloperskie
- prawo lokalowe
- prawo spółdzielcze
- prawo autorskie i prawa pokrewne, co obejmuje ochronę praw autorskich i obrót tymi prawami.