Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Prawo karne

Kancelaria zapewnia obsługę w zakresie prawa karnego materialnego, karnego skarbowego i karnego gospodarczego.
Zastępstwo procesowe obejmuje każdy etap sprawy, tj. w postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem I instancji lub Sądem II instancji, przed organami podatkowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej.

Obsługa prawna obejmuje reprezentację podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, oskarżycieli posiłkowych, prywatnych, powodów cywilnych, poprzez min.
- aktywną obronę na każdym etapie postępowania karnego, karnego skarbowego lub o wykroczenia
- reprezentację interesów osób pokrzywdzonych
- sporządzanie stosownych pism procesowych
- wniosków, pozwów, zażaleń, apelacji, kasacji
- przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.