Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się:
- udzielaniem porad prawnych dla pracowników lub podmiotów będących pracodawcami, związków zawodowych
- przygotowywaniem i negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów o pracę, zakazu konkurencji, regulaminów pracy, wynagradzania itd.
- postępowaniami procesowymi przed sądami pracy Państwową Inspekcją Pracy lub przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria obsługuje Związki zawodowe, pracowników, pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy.

Postępowania procesowe, które kancelaria najczęściej prowadzi związane są z roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy tj: o zapłatę, o wykonanie praw i obowiązków pracowniczych, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o podleganie ubezpieczeniu społecznemu i świadczenia z tym związane, o przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia lub premii, o zapłatę odszkodowania, o wydanie świadectwa pracy, zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o roszczenia z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu, molestowania lub mobbingu.