Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62
  • slidebg1
    Spotkaj się z nami

    POMOŻEMY CI

  • slidebg1
    Spotkaj się z nami

    POMOŻEMY CI

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności przy regulowaniu spraw majątkowych małżeńskich oraz praw i obowiązków rodzicielskich.

Prawnicy kancelarii zapewniają reprezentację w toku prowadzonych postępowań:
- rozwodowego albo o separację;
- o podział majątku dorobkowego, a w tym przy znoszeniu współwłasności;
- o uregulowanie spraw rodzicielskich min. o ustalenie pochodzenia dziecka, o przysposobienie, ustalenie kontaktów, o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o powierzenie pieczy nad dzieckiem, o świadczenia alimentacyjne, albo o w toku postępowań przy zmianie wydanych wcześniej orzeczeń;
- o powierzenie sprawowania opieki lub kurateli.