Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Prawo spółek i gospodarcze

Kancelaria zajmuje się doraźną jak również stałą i bieżącą obsługą przedsiębiorców, z każdego sektora działalności gospodarczej.
- udzielamy porad prawnych w celu dobrania odpowiedniej formy organizacyjnej do działalności gospodarczej
- przygotowujemy dokumenty dla każdego podmiotu będącego przedsiębiorcą niezbędne do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej w CEiDG lub spółek prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Akcyjna) fundacji, stowarzyszeń w KRS, ZUS, US
- reprezentujemy spółki lub ich wspólników, stowarzyszenia, fundacje lub ich członków w postępowaniach przed organami administracyjnymi lub sądami powszechnymi
- świadczymy pomoc prawną dla organów podmiotów gospodarczych (Zarząd, Rada nadzorcza, Zgromadzenia wspólników), takich jak spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje. - przygotowujemy dokumenty niezbędne do funkcjonowania organów podmiotów korporacyjnych takich jak statuty i regulaminy, protokoły i projekty uchwał.

Najczęściej dokonywane czynności to zakładanie, łączenie, podział, przekształcenia, rozwiązanie i likwidacja prowadzonej działalności w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich komandytowych, komandytowo akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółek Akcyjnych.

Obsługujemy lub przewodniczymy na zebraniach lub na zgromadzeniach organów spółek, a następnie reprezentujemy spółki, stowarzyszenia, fundacje w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, a w zależności od potrzeb w postępowaniach toczących się przed Urzędem Skarbowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.