Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria świadczy pomoc przedsiębiorcom będących w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością. Podstawowa obsługa obejmuje analizę prawną, majątkową i księgową, a następnie przedstawienie koncepcji restrukturyzacji, bądź zakończenia działalności poprzez postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika. Kancelaria przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości, o wszczęcie postepowania restrukturyzacyjnego poprzez układ lub postępowanie sanacyjne, przygotowuje dokumentację pod sporządzenie planów restrukturyzacyjnych, pod zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, albo o wyłączenie majątku z masy upadłości itd.

Niezależnie od reprezentacji dłużników, prawnicy kancelarii dzięki posiadanym uprawnieniom do niedawna syndyka, a obecnie doradcy restrukturyzacyjnego niezależnie od swoich ustawowych obowiązków świadczą pomoc prawną dla syndyków lub zarządców, albo nadzorców sądowych.

Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także w prowadzeniu postępowań upadłościowych i stała współpraca z księgowymi i doradcami podatkowymi gwarantuje pomoc prawną na najwyższy poziomie.