Kraków 12 294 11 47
Dąbrowa Górnicza 32 718 63 62

Rozliczenia

Wynagrodzenie kancelarii za wykonaną usługę jest ustalane zawsze indywidualnie w drodze negocjacji. Istniej możliwość rozliczenia wynagrodzenia w części poprzez odpowiedni udział w efekcie osiągniętym przy współpracy z klientem.
Wyjąwszy stawki urzędowe punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.